85χρονος πάει στο Γιατρό για Εξέταση Σπέpματoς. Όταν όμως του έδειξε το Κυπελάκι, έμεινε Άφωνος!

Ένας 85χρονος έπρεπε να κάνει εξετάσεις σπέpματος, έτσι ο γιατρός του έδωσε ένα κυπελάκι και του είπε «πάρτο

Διαβάστε περισσότερα...