Τοπικό ή κλαδικό lockdown αν δεν αποδώσουν τα νέα μέτρα

«Τα μέτρα θα πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα και συγκεκριμένη δραστηριότητα επαγγελματική ή κοινωνική»

Διαβάστε περισσότερα...